Hlavní nadpis

Zde napište Váš text...

REGUPOL - PRO ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI PODLAH

Dále dodáváme speciální koberce REGUPOL, vyrobené z vysoce kvalitních pryžových recyklátů a polyuretanu. Tyto se umisťují pod podlahové betony. Výsledkem je výrazné snížení kročejového hluku a podstatné zvýšení odolnosti podlahy. Takto provedená podlaha daleko lépe odolává mechanickému namáhání, způsobené např. pohybem vysokozdvižných vozíků nebo jiných kolových mechanismů.

Kročejová izolace s REGUPOLem vždy znamená:

 • snadnou pokládku
 • komfort při chůzi
 • nepatrné zvýšení povrchu podlahy
 • odolnost proti poškození pojízdnými židlemi
 • je zdravotně nezávadný
 • má velkou účinnost
 • lze jej instalovat i do podlahového vytápění
 • neobsahuje formaldehyd, rtuť ani PCB
 • tlumí hluk v rozmezí 500 - 2000Hz - cca 25% útlumu
 • odolnost proti mikrobům, plísním, hmyzu
 • při použití pod lino, PVC, parkety, je úroveň útlumu min. 30dB
 • odolnost proti stárnutí ( vykazuje stejné vlastnosti po neomezeně dlouhou dobu ).

Kvalita a vlastnosti všech materiálů REGUPOL jsou plně v souladu se současně platnou legislativou ( vyhl. Č. 137/97 Sb.,Nařízení vlády č. 502/2004, ČSN 73 05 32 vč. ISO 717 a požadavků z ní vyplívajících ). REGUPOL rovněž respektuje normy pro projektování podlah ve vztahu ke snižování hluku s přihlédnutím na požadavky EU. 
 
REGUPOLem asi 100mm přes sebe, aby nevznikaly hlukové mosty. Spoj se přelepí např. butylkaučukovou samolepící páskou. Než dojde k položení betonového potěru, je nutno REGUPOL chránit oložením např. 0,2mm silnou PE folií. Na folii pak klasickým způsobem proveďte betonový potěr. Pro takovouto instalaci Vám dodáme REGUPOL v rolích š. 1250 mm. Pro vyšší tlumící účinek použijte REGUPOL, typ E 48 v tl. 8 mm. Použitím těchto druhů koberců Regupol jednak snížíte hodnoty kročejového hluku, jednak dojde k podstatnému zpevnění a větší únosnosti podlahy to především u podlah průmyslových ( sklady atp. ). 

Způsob montáže - viz obrázek:

Regupol

Vibrace
Absorpce rezonančních vibrací. Regupol perfektně pohlcuje vertikální a horizontální vibrační rezonance. Tímto způsobem není přenášen ani zvuk, ani vibrace. Regupol odděluje jednotlivé stavební prvky. Zdi, stropy, schody zabraňují tomu, aby přišly do styku se sebou navzájem. Výsledek: optimum vibrací a tlumení zvuku. Takovéto řešení překračuje požadavky normy DIN 4109.
 
Regupol sound 47

SETNA

Testováno podle DIN 18134
Měření a testování podle DIN EN 826
Testoval: TU (Technical University) Dresden