regupol vibration 300

Standardní formy doručení, na skladě

Role
Tloušťka: 17 mm, jamková
Délka: 10,000 mm, speciální déĺka k dispozici
Šířka: 1,250 mm

Pásy/ Desky
Na vyžádání
Vysekávání, řezání vodním paprskem a samolepící verze jsou k dispozici

Souvislé statické zatížení
0.05 N/mm2

Souvislé a proměnlivé zátěžové / operační rozsahy nosnosti
0.08 N/mm2

 
Regupol_300.jpg
Statický modul elasticity založený na
EN 826
0.1 - 0.2 N/mm2 Tangenciální modul, viz. "Modul
elasticity"
Dynamický modul
elasticity
založený na
DIN 53513
0.2 - 1.4 N/mm2 Závisí na frekvenci, zátěži a tloušťce,
viz. "Dynamická tuhost"
Mechanický ztrátový
faktor
DIN 53513 0.18 (-) Závislé na zátěži, amplitudě
a frekvenci
Nastavení komprese založený na
DIN EN ISO 1856
1.6 % Měřené 30 min po dekompresi s 50%
deformací / 23 °C po 72 hodinách
Pevnost v tahu založený na
DIN EN ISO 1798
0.30 N/mm2  
Prodloužení při přetržení založený na
DIN EN ISO 1798
55 %  
Hořlavost DIN 4102
DIN EN 13501
0.7
0.8
(-)
(-)
Normální hořlavost
Tření BSW- laboratoře
BSW- laboratoře
0.7
0.8
(-)
(-)
Železo (suché)
Beton (suchý)
Kompresní tvrdost založený na
DIN EN ISO 3386-2
50 kPa Kompresní zatížení při 25% deformaci
zkušební vzorek h= 51 mm
Zpětná elasticita DIN EN 14904 10 % Závisí na tloušťce, testovaný vzorek
h = 51 mm
Redukce síly DIN EN 14904 73 % Závisí na tloušťce, testovaný vzorek
h = 51 mm
Odolnost proti přetržení založený na
DIN ISO 34-1
4.5 N/mm2  

Odolnost proti ozónu 

DIN EN ISO 17025

fráze praskáni
 0

   
Rozsah zátěže Odchýlení zátěže
Vibrační izolace Přirozená frekvence
Modul elasticity Dynamická tuhost