ANTIVIBRAČNÍ A PROTIHLUKOVÉ MATERIÁLY REGUPOL® A REGUFOAM®

Regupol® Regufoam® Vibrační technologie

 • Regupol
 • Regufoam plus
 • Podložky pro ochranu stavebních izolací
 

Dimenzování základu stroje

Dimenzování vibro-izolačních opatření je povinností znaleckých konzultantů, kteří jako jediní můžou posoudit komplexnost celkové dynamiky stavby. Při plánovaní pružného izolačního podkladu stroje se musí prodloužit rezo­nance komponentů. Pozornost je třeba věnovat i místu, kde bude zařízení instalované.

Zjednodušený pohled týkající se stroje jako jednostupňového systému (SDOF) je založený na ideálním, pevném umístění elastomeru. Pokud excitační hmoty nejsou příliš malé v porovnání s podkladovými hmotami, může být potřebné zvážení zdánlivého odporu.

  setna-uvod001.jpg

Pro efektivní izolaci je třeba brát do úvahy následující parametry.

 1. Pro stroje s vyváženou excitací, jako stavební zařízení, je izolační efekt určovaný poměrem zásahové frekvence a přirozenou frekvencí pružného usazení (přirozená frekvence).
 2. Stupeň izolačního efektu závisí na způsobu tlumení elastomerem.
 3. Polyuretanové pěny a směsové produkty vyrobené z gumových vláken, gumových granulátů (SBR, NBR) a polyuretanových výstupů se zřetelnou nelineární pova­hou materiálu. Proto je potřebné vykonat precizně testy materiálů. Pokus je zaměřený na generování nadkritických us­azení pro stroje. To znamená, že přirozená frekvence (1) je menší než zásahová frekvence (1) 0. Na dosáhnutí fyzikálního tlumícího efektu je potřebné, aby měl tento poměr aspoň √2. Fakticky by měl být poměr aspoň 2 až 3. Čím je vyšší vybraný poměr, tím se dosáhne vyššího izolačního efektu.

Naplánování opatření pro vibro- izolace strojů s Regupol® nebo Regufoam® je ideální vykonávat v závislosti na následujícím vzorci:

 1. Výpočet charakteristických kompresí (bez částečných zátěžových faktorů) pod podkladem strojů od ztráty podkladového bloku a ztráty stroje.
 2. Výběr vhodných typů Regupol® nebo Regufoam® na základě maximálního statického permanentního zatížení.
 3. Zvážení hlavních zásahových frekvencí stroje (v případě aktivní izolace), nebo hlavní zásahové frekvence okolní oblasti (v případě pasivné izolace).
 4. Výběr přirozené frekvence přičemž bereme do úvahy ztrátu vkladu/ izolační efekt, kterého můžeme dosáhnout a poměr zásahové frekvence. Vyžaduje se, aby poměr mezi přirozenou frekvencí a zásahovou frekvencí byl větší jako √2.
 5. Instalace plovoucího podkladu stroje bere do úvahy body 1-4.

Podlahové izolace strojů s Regupolem, typ 300

Krok 1:

Instalace vibrační izolace Regupol®.

SETNA
 

Krok 2:

Přesný střih na rozměry podkladu.

SETNA

Krok 3:

Nastavení bednění pro podklad stroje.
 

SETNA
 

Krok 4:

Položení polyuretanové fólie o minimální tloušťce 0,2 mm

SETNA

Krok 5:

Zalévání betonem.

SETNA
 

Krok 6:

Položení podkladového zesílení.

SETNA

Krok 7:

Zásyp zvýšeného prostoru betonem a vyhlazení povrchu. 

SETNA
 

Krok 8:

Nechte zatvrdnout a potom odstraňte bednění.
 

SETNA