Regupol sound 47

Kročejová izolace pod nátěr

Silně odolný proti hnilobě, vlhkosti, stárnutí a deformaci; stálá elasticita.

Materiál
Polyuretanové lepené gumové plátna

Standardní formy doručení
v rolích po 15m2 , 13,040 x 1150 x 8 mm

Tepelná odolnost
od -20°C do +80°C

Barva
antracitová

Regupol_sound_47.jpg

Fyzikální údaje

vážený vliv snížení hluku podle ISO 717-2
ΔLw ≥ 20 dB

Střední hodnota pro dynamické tuhosti podle DIN EN 29052-1
s´≈ 47 MN/m3

Tepelná vodivost
λ = 0.075 W/mK

Tepelná odolnost
R = 0.1031 m2 K/W

Požární klasifikace podle DIN 4102/DIN EN 13501-1
B2/ třída E

Maximální dopravní zatížení
up to 3,000 kg/m2

Stlačitelnost podle DIN EN 12431
c ≤ 1.0 mm

Regupol® sound 47 redukce kročejového hluku podle ISO 140-8

Měření redukce kročejového hluku byly provedeny na pevném podlahovém podkladě v testovacích podmínkách.

Popis testovaného objektu
- 68 mm betonového nátěru
- 0.20 mm PE fólie
- 8 mm nátěrově izolační podložky, Regupol sound 47, (na jedné straně jamkovaná)
- střední hodnota dynamické tuhosti podle DIN EN 29052 – 1, s´≈ 47 MN/m3
- 8 mm obvodového nátěrového pásu (pěnová PE fólie)
- 140 mm surový strop

Plošná hmotnost: 600 kg/m2
Časování: 552 h
Objem testovaných místností: 54.2 m3
Teplota vzduchu v testované místnosti: 21 °C
Vlhkost v testované místnosti: 54.2 m3
Zlepšení vlivu snížení kročejového hluku podle ISO 717-2
ΔLw ≥ 20 dB C l, Δ= - 12 dB ΔLlin = 1 dB

Výsledky se vztahují jen na testované struktury.