Regupol – antivibrační materiály

Regupol® Elastomerové podložky

Složení materiálu

Elastomery Regupol jsou složené z SBR a NBR gumových prvků. Na jejich výrobu se kombinují gumové granule, vlákna a drobky. Zpracují se a zpružní pomocí různých polyuretanů s využitím speciálních výrobních metod.
Osm rozdílných elastomerů Regupol jsou dostupné na požádání okamžitě. Mohou být i použité ve velmi široké škále zátěžových stupňů.
Elastomery Regupol nabízí řešení, která jsou technicky dostačující a také ekonomicky dostupné pro většinu vibračně – izolačních prací.
Navíc, test laboratoří firmy BSW nabízí možnost vývoje projektových a instalačně specifických elastomerů se speciálními vlastnostmi.
Elastomery Regupol jsou mezi sebou rozlišené na základě rozdílných zátěžových vlastností v závislosti na jejich dynamické tuhosti.

Regupol_zakladni_udaje.jpg

 

 

Možné využití

Elastomery Regupol jsou vhodné na použití veškerých možných druhů vibračně – izolačních prací.
Stavební a strojové základy můžou být elasticky umístěné na pásy nebo na jemné podpůrné body, díky jejich rozdílné dynamické tuhosti a přípustným zátěžovým stupněm. Kvůli nízkým podpůrným frekvencím je tento typ podpory technicky efektivní, ale náročnější na plánování a realizaci.
Většina izolačních prací se vykonává na celoplošných elastomerech Regupol s nízkou tuhostí, protože je to jednodušeji realizovatelné s menším výskytem odchylek.
Detaily jsou jasně stanovené na základě testování a poskytují přehled zátěžových stupňů a nelineárně materiální vlastnosti elastomerů Regupol. To dovoluje odborníkům vybrat správnou velikost a typ elastomeru, vhodný pro danou situaci a plní konkrétní požadavky.
Elastomery Regupol jsou odolné vůči vlhkosti, hnilobě, působení ozónu a zachovávají si stálou elasticitu i při střídání mrazu a tepla. Využití Regupol je proto přijatelné jak v interiéru tak i v exteriéru.
Jedinou výjimkou je Regupol vibration 200, protože je složený z materiálu, který kvůli své tuhosti a buněčné struktuře musí být chráněný před vodou.

Účinnost elastomerů Regupol® 

Elastomery Regupol mohou být speciálně nastavené na podporované frekvence mezi 20Hz a 8Hz na široké škále zátěžových stupňů od 0,050 N/mm2 do 1,50 N/mm2. Tento velký stupeň flexibility je výhodný pro stavební konzultanty a odborníky.
Přirozený proces frekvence elastomerů Regupol je neškodný a proto nabízí stavebním konzultantům skoro konstantní přirozenou frekvenci v rámci širokého rozsahu zátěže.
Negativní reakce lezení materiálu je nízká pro všechny typy elastomerů Regupol (přibližně 5-7% celkové hloubky). Přijatelné stále zátěžové limity jsou ustálené, jediný účinek přetížení na elastomerech je zvýšená tuhost (nárůst dynamické tuhosti a přirozené frekvence, která se ukáže v narůstající výchylce).
Elastomery Regupol jsou vyráběné a přepravované v rolích. Mohou být řezané do vhodných velikostních formátů standartním nožem přímo na staveništi. Profesionální firma na staveništi je tak ubezpečená, že instalace bude jednoduchá, rychlá a především nákladně efektivní.