regupol sound 17

Kročejová izolace pod nátěr

Silně odolný proti hnilobě, vlhkosti, stárnutí a deformaci; stálá elasticita.

Materiál
Polyuretanové lepené gumové plátna

Standardní formy doručení
1,200 x 1,000 x 17 mm, 60m2 / paleta

Tepelná odolnost
od -20°C do +80°C

Barva
antracitová, vrchní strana je laminovaná zelenou hliníkovou fólií

Regupol_sound_17.jpg

Fyzikální údaje
vážený vliv snížení hluku podle ISO 717-2
ΔLw ≥ 26 dB

Střední hodnota pro dynamické tuhosti podle DIN EN 29052-1
s´≈ 17 MN/m3

Tepelná vodivost
λ = 0.08 W/mK

Tepelná odolnost
R = 0.2162 m2 K/W

Požární klasifikace podle DIN 4102/DIN EN 13501-1
B2/ třída E

Maximální dopravní zatížení
up to 5,000 kg/m2

Stlačitelnost podle DIN EN 12431
c ≤ 2.0 mm

Regupol® sound 17 redukce kročejového hluku podle ISO 140-8

Měření redukce kročejového hluku byly provedené na pevném podlahovém podkladě v testovacích podmínkách.

Popis testovaného objektu
- 28 mm umělého kamene
- cca 4 mm tenká vrstva malty
- cca 90 mm nátěr
- 0.25 mm polyuretanová fólie
- 17mm nátěrově izolační podložky, Regupol sound 17, samostatná vrstva
- střední hodnota dynamické tuhosti podle DIN EN 29052 – 1, s´≈ 17 MN/m3
- v závislosti na délce přítokového odporu podle EN 29053:
- r= 8088 Pa s/m2
- 150 mm železobeton
- obvodová páska z minerálně vláknitých desek, hloubka 15 mm
- plošná hmotnost podlahového krytí 240kg/m2

Plošná hmotnost: 600 kg/m2
Testovací plocha: 16.9 m2
Objem testovaných místností: Ve – 51.3 m3
Podmínky: prázdna
Typ: laboratoř
Zpelšení vlivu snížení kročejového hluku podle ISO 717-2
ΔLw ≥ 26 dB C l, Δ= - 13 dB ΔLlin = 13 dB

Výsledky se vztahují jen na testované struktury.