REGUPOL - MATERlÁLY PRO TLUMENÍ VIBRACÍ A RÁZŮ

Použití: Zejména do plovoucích základových desek. 
 
Většina strojů, jako jsou kompresory čerpadla, lisy, buchary, kogenerační jednotky, chladící jednotky atp. způsobují svým provozem hluk a vibrace. Abychom výrazně snížili tyto nepříjemné účinky, dodáváme speciální materiály, které tyto účinky dokáží výrazně potlačit. Tyto materiály s názvem REGUPOL, jsou vyrobeny z vysoce kvalitních pryžových recyklátů, spojených polyuretanem a syntetickým kaučukem. Jsou to vlastně zvláštní koberce nebo bloky, které se umísťují na dno otvoru pro základovou desku, do bočních stěn základové desky nebo do spodní části plochy základové desky. Vznikne tak tzv. "plovoucí základ" tedy základ, který je stavebně oddělen Regupolem od okolní plochy podlahy. Vibrace a rázy, způsobené provozem stroje, by se za normálních okolností přímo přenášely do podlah a dále do stěn. Naše řešení je velmi efektivní, jednoduché, rychlé a působí neomezeně dlouho. Na obrázcích je vidět, jak snadná a rychlá je montáž antivibračních materiálů Regupol. Zde by vznikl problém při instalaci chladícího agregátu, kdy se nepoužil Regupol. Jeho provoz by způsobil přenášení vibrací do celého objektu. Řešení bylo velmi prosté: Na dno základové desky se umístil REGUPOL 300, v celkové tloušťce 17mm a to ve dvou vrstvách na sobě, aby se zajistil nejvyšší tlumící efekt. Regupol byl instalován i do bočních stěn až do celkové výšky základové desky. Poté se na Regupol volně položí PE folie 0,2mm aby se zabránilo poškození Regupolu chemickými vlivy z působení betonu. Na takto připravený podklad se pak zhotoví vlastní základová deska. "Plovoucí základ" je hotov.

Regupol
 

Komentář k obrázku
Stavební příprava dna plovoucí základové desky pro chladící agregát

  1. Regupol, typ 300- l. vrstva,
  2. Regupol, typ 300 - 2. vrstva ,
  3. Hydroizolace
 
Regupol   Regupol   Regupol

Komentáře k obrázkům

  1. betonové základy pod kompresory jsou od podlahy odděleny Regupolem
  2. dvojitá vrstva Regupol, Regupol, typ 300 zajistí kvalitní plovoucí základ, zcela oddělený od okolního objektu
  3. plovoucí základ je připraven ke konečné montáži

TECHNIKA KMITÁNÍ 
 
Izolace kročejového hluku pod bezesparou podlahou dle DIN 18 195, část 5. Od té doby, co existuje nový DIN - "Izolace proti netlačící se vodě" je nalepení přímo na tlumící vrstvu nepřípustné. Regupol, typ 300 jednak udržuje stálou vlhkost, může být aplikován přímo na bitumenovou izolaci. Případná vystupující voda může být odváděna pod profilací v předem navržených odtocích. Možnosti použití: velkokuchyně, lázně, jiné oblasti velkých místností. Vhodné rovněž pro všechny podlahy s vysokým zatížením, supermarkety i dílny.