regupol vibration 450

Standardní formy doručení, na skladě

Role
Tloušťka: 50 mm, speciální délka k dispozici
Délka: 1,000 mm
Šířka: 500 mm

Pásy/ Desky
Na vyžádání
Vysekávání, řezání vodním paprskem a samolepící verze jsou k dispozici

Souvislé statické zatížení
0.12 N/mm2

Souvislé a proměnlivé zátěžové / operační rozsahy nosnosti
0.18 N/mm2

 
regupol_450.jpg
Statický modul elasticity založený na
EN 826
0.2 - 0.4 N/mm2 Tangenciální modul, viz. "Modul
elasticity"
Dynamický modul
elasticity
založený na
DIN 53513
0.45 - 2.7 N/mm2 Závisí na frekvenci, zátěži a tloušťce,
viz. "Dynamická tuhost"
Mechanický ztrátový
faktor
DIN 53513 0.2 (-) Závislé na zátěži, amplitudě
a frekvenci
Nastavení komprese založený na
DIN EN ISO 1856
4.1 % Měřené 30 min po dekompresi s 50%
deformací / 23 °C po 72 hodinách
Pevnost v tahu založený na
DIN EN ISO 1798
0.15 N/mm2  
Prodloužení při přetržení založený na
DIN EN ISO 1798
40 %  
Hořlavost DIN 4102
DIN EN 13501
B2
E
(-)
(-)
Normální hořlavost
Tření BSW- laboratoře
BSW- laboratoře
0.5
0.6
(-)
(-)
Železo (suché)
Beton (suchý)
Kompresní tvrdost založený na
DIN EN ISO 3386-2
83 kPa Kompresní zatížení při 25% deformaci
zkušební vzorek  t = 51 mm
Zpětná elasticita DIN EN ISO 8307 42.7 % Závisí na tloušťce, testovaný vzorek
t = 60 mm
Redukce síly DIN EN 14904 73 % Závisí na tloušťce, testovaný vzorek
t = 60 mm
Odolnost proti přetržení založený na
DIN ISO 34-1
1.9 N/mm2  

Odolnost proti ozónu

DIN EN ISO 17025 fráze prsakání
 0
(-)  
Rozsah zátěže Odchýlení zátěže
Vibrační izolace     Přirozená frekvence
Modul elasticity Dynamická tuhost