Regupol sound 12

Kročejová izolace pod nátěr

Silně odolná proti hnilobě, vlhkosti, stárnutí a deformaci. Trvalá elasticita chrání před přísunem velkého množství vody.

Materiál
Polyuretanové lepené elastomery

Standardní formy doručení
1,200 x 1,000 x 17 mm, 60m2 / paleta

Tepelná odolnost
od -20°C do +80°C

Barva
béžově-hnědá, tmavé skvrny

Regupol_sound_12.jpg

Fyzikální údaje
vážený vliv snížení hluku podle ISO 717-2
ΔLw ≥ 33 dB

Střední hodnota pro dynamické tuhosti podle DIN EN 29052-1
s´≈ 12 MN/m3

Tepelná vodivost
λ = 0.0063 W/mK

Tepelná odolnost
R = 0.289 m2 K/W

Požární klasifikace podle DIN 4102/DIN EN 13501-1
B2/ třída E

Maximální dopravní zatížení
up to 3,000 kg/m2

Stlačitelnost podle DIN EN 12431
c ≤ 2.0 mm

Regupol® sound 10 redukce kročejového hluku podle ISO 10140-3

Měření redukce kročejového hluku byly provedeny na pevném podlahovém podkladě v testovacích podmínkách.

Popis testovaného objektu
- 160 mm surového stropu
- 17 mm nátěrové izolační podložky Regufoam® sound 12
- 0.25 mm PE fólie
- 80 mm nátěru
- celková hloubka 255 mm
- střední hodnota dynamické tuhosti podle DIN EN 29052 – 1, s´≈ 12 MN/m3

Plošná hmotnost: 581.6 kg/m2
Testovací plocha S: 4.0 x 5.0 – 20.0 m2
Objem testovaných místností:  Vs – 54 m3, Ve – 62 m3
Teplota vzduchu v testovaných místnostech: 21 °C
Ošetřování vodou: > 21 dní
Zlepšení vlivu snížení kročejového hluku podle ISO 717-2
ΔLw ≥ 33 dB C l, Δ= - 12 dB

Výsledky se vztahují jen na testované struktury.