REGUFOAM VIBRATION 190 PLUS

Standardní formy doručení, na skladě

Role
Tloušťka: 12 a 25 mm, speciální délka k dispozici
Délka: 5,000 mm, speciální délka k dispozici
Šířka: 1,500 mm

Pásy/ Desky
Na vyžádání
Vysekávání, řezání vodním paprskem a samolepící verze jsou k dispozici

Souvislé statické zatížení

Souvislé a proměnlivé zátěžové/ operační rozsahy nosnosti
0 to 0.028N/m

Maximální zatížení
0.8 N/mm1

  Obrzek_001.png
Statický modul elasticity založený na
EN 826
0.1 - 0,25 N/mm2 Tangenciální modul, viz. "Modul
elasticity"
Dynamický modul
elasticity
založený na
DIN 53513
0.25 - 0.55 N/mm7 Závisí na frekvenci, zátěži a tloušťce,
viz. "Dynamická tuhost"
Mechanický ztrátový
faktor
DIN 53513 0.25 (-) Závislé na zátěži, amplitudě
a frekvenci
Nastavení komprese založený na
DIN EN ISO 1856
2.0 % Měřené 30 min po dekompresi s 50%
deformací / 23 °C po 72 hodinách
Pevnost v tahu založený na
DIN EN ISO 1798
0.4 N/mm7  
Prodloužení při přetržení založený na
DIN EN ISO 1798
220 %  
Hořlavost DIN 4102
DIN EN 13501
S2
E
(-)
(-)
Normální hořlavost
Tření BSW- laboratoře
BSW- laboratoře
0.7
0.8
(-)
(-)
Železo (suché)
Beton (suchý)
Kompresní tvrdost založený na
DIN EN ISO 3386-2
22 kPa Kompresní zatížení při 25% deformaci
zkušební vzorek  t = 51 mm
Zpětná elasticita DIN EN ISO 8307 35 % Závisí na tloušťce, testovaný vzorek
t = 60 mm
Redukce síly DIN EN 14904 61 % Závisí na tloušťce, testovaný vzorek
t = 60 mm
Odolnost proti přetržení založený na
DIN ISO 34-1
2.0 N/mm  
Rozsah zátěže Odchýlení zátěže
Modul elasticity Dynamická tuhost
Dlouhodobý test tečení  
Vibrační izolace Přirozená frekvence
Vliv amplitudy Vliv amplitudy