REGUFOAM VIBRATION 990 PLUS

Standardní formy doručení, na skladě

Role
Tloušťka: 12 a 25 mm, speciální délka k dispozici
Délka: 1,500 mm, speciální délka k dispozici
Šířka: 1,000 mm

Pásy/ Desky
Na vyžádání
Vysekávání, řezání vodním paprskem a samolepící verze jsou k dispozici

Souvislé statické zatížení
2.5 N/mm2

Souvislé statické zatížení / operační rozsahy nosnosti
0 až 3.5 N/mm2

Maximální zatížení
do 8.0 N/mm2

  REGUFOAM_PLUS_990_-_1.jpg

Statický modul elasticity založený na
EN 826
20.0 - 78.0 N/mm2 Tangenciální modul, viz. "Modul
elasticity"
Dynamický modul
elasticity
založený na
DIN 53513
41.0 - 160.0 N/mm2 Závisí na frekvenci, zátěži a tloušťce,
viz. "Dynamická tuhost"
Mechanický ztrátový
faktor
DIN 53513 0.09 (-) Závislé na zátěži, amplitudě
a frekvenci
Nastavení komprese založený na
DIN EN ISO 1856
8.6 % Měřené 30 min po dekompresi s 50%
deformací / 23 °C po 72 hodinách
Pevnost v tahu založený na
DIN EN ISO 1798
6.9 N/mm2  
Prodloužení při přetržení založený na
DIN EN ISO 1798
190 %  
Hořlavost DIN 4102
DIN EN 13501
B2
E
(-)
(-)
Normální hořlavost
Tření BSW- laboratoře
BSW- laboratoře
0.5
0.6
(-)
(-)
Železo (suché)
Beton (suchý)
Kompresní tvrdost založený na
DIN EN ISO 3386-2
3640 kPa Kompresní zatížení při 25% deformaci
zkušební vzorek  t = 51 mm
Zpětná elasticita DIN EN ISO 8307 55 % Závisí na tloušťce, testovaný vzorek
t = 60 mm
Redukce síly DIN EN 14904 20 % Závisí na tloušťce, testovaný vzorek
t = 60 mm
Odolnost proti přetržení založený na
DIN ISO 34-1
34.5 N/mm  
Rozsah zátěže Odchýlení zátěže
Modul elasticity Dynamická tuhost
Dlouhodobý test tečení  
Vibrační izolace Přirozená frekvence

Vliv amplitudy

Pro informace o změnách mechanické ztráty,nebo dynamické tuhosti zapřičiněné změnou v amplitudě, kontaktujte technické oddělení BSW.