739 404 881 info@sokol-lipovec.cz

REGUFOAM VIBRATION 810 PLUS

Standardní formy doručení, na skladě

Role
Tloušťka: 12 a 25 mm, speciální délka k dispozici
Délka: 1,500 mm, speciální délka k dispozici
Šířka: 1,000 mm

Pásy/ Desky
Na vyžádání
Vysekávání, řezání vodním paprskem a samolepící verze jsou k dispozici

Souvislé statické zatížení
0.85 N/mm2

Souvislé statické zatížení / operační rozsahy nosnosti
0 až 1.20 N/mm2

Maximální zatížení
do 7 N/mm2

  REGUFOAM_PLUS_810_-_1.jpg
REGUFOAM_PLUS_810_-_1.jpg
Statický modul elasticity založený na
EN 826
5.8 - 7.2 N/mm2 Tangenciální modul, viz. "Modul
elasticity"
Dynamický modul
elasticity
založený na
DIN 53513
11.0 - 16.5 N/mm2 Závisí na frekvenci, zátěži a tloušťce,
viz. "Dynamická tuhost"
Mechanický ztrátový
faktor
DIN 53513 0.10 (-) Závislé na zátěži, amplitudě
a frekvenci
Nastavení komprese založený na
DIN EN ISO 1856
7.9 % Měřené 30 min po dekompresi s 50%
deformací / 23 °C po 72 hodinách
Pevnost v tahu založený na
DIN EN ISO 1798
4.6 N/mm2  
Prodloužení při přetržení založený na
DIN EN ISO 1798
230 %  
Hořlavost DIN 4102
DIN EN 13501
B2
E
(-)
(-)
Normální hořlavost
Tření BSW- laboratoře
BSW- laboratoře
0.6
0.75
(-)
(-)
Železo (suché)
Beton (suchý)
Kompresní tvrdost založený na
DIN EN ISO 3386-2
1241 kPa Kompresní zatížení při 25% deformaci
zkušební vzorek  t = 51 mm
Zpětná elasticita DIN EN ISO 8307 58 % Závisí na tloušťce, testovaný vzorek
t = 60 mm
Redukce síly DIN EN 14904 35 % Závisí na tloušťce, testovaný vzorek
t = 60 mm
Odolnost proti přetržení založený na
DIN ISO 34-1
20.0 N/mm  
Rozsah zátěže Odchýlení zátěže
Modul elasticity Dynamická tuhost
Dlouhodobý test tečení  
Vibrační izolace Přirozená frekvence
Vliv amplitudy Vliv amplitudy